Inloggen
VCSW Digitaal
arrow_upward

Activering Quotumwet steeds reëler

Naar verwachting zullen werkgevers er de komende jaren niet in slagen om 100.000 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Onder andere bureaucratie en te strenge regelgeving maken het onmogelijk om de Banenafspraak van de Participatiewet in praktijk te halen. Ook is er kritiek op de rekenmethode voor deze 100.000 banen. Het tv-programma Nieuwsuur wijdde hier op 21 mei 2017 een nieuwsitem aan. Aanleiding is de brandbrief die aanjager van het banenplan, Aart van der Gaag, namens de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO aan de Kamer stuurde.

Tot dusver is ieder jaar sinds de invoering van de Participatiewet de doelstelling behaald. Toch zal het de komende jaren niet meer zo eenvoudig zijn om aan de Banenafspraak te voldoen. Van der Gaag stelt vast dat gemeentes werknemers met een arbeidsbeperking onvoldoende zichtbaar maken voor bedrijven waardoor matches uitblijven en dat door decentralisatie elke gemeente zijn eigen beleid heeft op het gebied van ondersteuning, matching, etc. Dat geeft enorme verschillen voor bedrijven en maakt het buitengewoon lastig om eenduidige afspraken te maken, zeker als je meerdere vestigingslocaties hebt.

Bovendien is de doelstelling van de Banenafspraak dat mensen uit de sociale werkplaats overstappen naar een gewone baan bij een gewone werkgever. In praktijk is er echter veel sprake van uitleenconstructies zoals detachering. Hierbij blijft de werknemer formeel dus nog steeds in dienst van de sociale werkvoorziening waar hij voor invoering van de Participatiewet ook al werkzaam was en wordt de werknemer slechts uitgeleend aan een gewone werkgever. Toch tellen deze banen mee als ‘extra baan’ in de Banenafspraak. Een herziening van deze rekenmethode zal een aanzienlijke vermindering van het tot nu toe behaalde resultaat opleveren en mogelijk de Quotumwet activeren. Dit betekent ook een boete van € 5.000 per niet gerealiseerde werkplaats.

Tenslotte is er volgens de Rekenkamer veel sprake van tijdelijke contracten en worden er weinig echt duurzame arbeidsplaatsen gecreëerd. Ook dat kan door het uitblijven van contractverlengingen tot gevolg hebben dat de Quotumwet vrij plots wordt geactiveerd.

Receptie: 070 - 26 00 156

Advieslijn: 070 - 20 45 092

Bel mij terug Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

close

Inschrijven voor ""

Annuleren
close

Neem contact met ons op

Of bel onze advieslijn T: 070 - 26 00 156