Inloggen
VCSW Digitaal
arrow_upward

Anticipeer direct!
Belangrijke aanscherping privacywetgeving

Op 25 mei 2018 zal de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) worden vervangen door één Europese wet die de privacyrechten voor alle landen binnen de Europese Unie gelijk stelt aan elkaar. Deze wet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), geeft burgers van EU-landen meer zeggenschap over hun gegevens en heeft aanzienlijke gevolgen voor bedrijven die persoonsgegevens verwerken. Zo ook voor ons, VCSW.

Waarom één privacywet voor de gehele EU?

De reden voor deze wetswijziging ligt in de wens om het zwakke (consumenten)vertrouwen van burgers te versterken en het bedrijfsleven een impuls te geven. Uit onderzoek is immers gebleken dat maar 15% van mensen het gevoel heeft volledige zeggenschap te hebben over de informatie die zij online verstrekken. Dit gebrek aan vertrouwen in de huidige regelgeving belemmert de digitale economie. Door voor alle Europese landen één privacywet in het leven te roepen, zal zaken doen niet alleen gemakkelijker en eerlijker gaan, maar zal dit naar schatting ook in 2,3 miljard euro aan economische voordelen resulteren omdat er niet langer 28 verschillende gegevensbeschermings-autoriteiten geïnformeerd hoeven te worden voor het uitvoeren van uw core business.

Welke gevolgen heeft deze wet voor VCSW en andere bedrijven?

Voor ieder bedrijf dat persoonsgegevens verwerkt, of deze net als VCSW verwerkt voor andere bedrijven, gaan er meer verplichtingen gelden. De AVG benadrukt hier dat bedrijven dienen te voldoen aan de zogenaamde verantwoordingsplicht. Dit houdt in dat bedrijven zelf met documenten moeten kunnen aantonen dat de juiste organisatorische en technische maatregelen zijn getroffen zoals de wet voorschrijft. VCSW is deze maatregelen reeds aan het treffen en laat zich hierin bijstaan door gerenommeerde juristen.

Vanaf 25 mei 2018 verandert verder het volgende voor organisaties:

Gevolgen voor de dienstverlening van VCSW

Inmiddels zijn we bij VCSW druk de nodige voorbereidingen aan het treffen om per 25 mei 2018 aan alle nieuwe bepalingen van de Wet AVG te voldoen. Zo kan vanaf dat moment een premieonderzoek met terugwerkende kracht enkel plaatsvinden als alle individuele (oud)werknemers hier expliciet toestemming voor hebben gegeven. Geeft een (oud)werknemer hier geen toestemming voor, dan kan u aanzienlijke bedragen aan premievoordeel mislopen! Des te meer reden om in de komende 6 maanden alsnog een VCSW Analyse uit te laten voeren voor uw bedrijf, en onterechte premieafdrachten in de toekomst te voorkomen door bij elke relevante mutatie direct te anticiperen met VCSW Zekerheid.

Anticipeer direct!

Om te voorkomen dat uw eigen organisatie enorme boetes riskeert, kunnen wij enkel adviseren om net als wij tijdig de nodige maatregelen te treffen voordat deze nieuwe wetgeving in werking treedt. Daarnaast benadrukken wij nogmaals met klem dat u nog maar een aantal maanden de vrijheid geniet om met zekerheid uw volledige salarisadministratie te onderwerpen aan een grondige analyse naar misgelopen voordelen op uw sociale afdrachten in de afgelopen vijf boekjaren.

Klik hier voor meer informatie over de wijzigende wetgeving.

Wilt u één van onze adviseurs spreken, neem dan direct contact via onderstaande button.

Direct contact opnemen

Receptie: 070 - 26 00 156

Advieslijn: 070 - 20 45 092

Bel mij terug Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

close

Inschrijven voor ""

Annuleren
close

Neem contact met ons op

Of bel onze advieslijn T: 070 - 26 00 156