Inloggen
VCSW Digitaal
arrow_upward
De beschikking gedifferentieerde premie Whk ligt op de mat, wat nu?

De beschikking gedifferentieerde premie
Whk ligt op de mat, wat nu?

Ieder jaar ontvangen organisaties aan het einde van het jaar een beschikking met het nieuwe percentage voor de gedifferentieerde premie Whk. De beschikking bestaat meestal uit een aantal pagina’s met daarop een ingewikkelde berekening. Bij de meeste organisaties wordt het nieuwe percentage keurig in het salarispakket verwerkt en verdwijnt de beschikking in een map.

Kan je als organisatie blind vertrouwen op de juistheid van deze beschikking?

Helaas is dit niet het geval. De beschikking wordt samengesteld met gegevens van de Belastingdienst, UWV en de betreffende organisatie. De praktijk wijst uit dat dit bijzonder vaak verrassingen op kan leveren, wat ons betreft dus absoluut de moeite waard om deze lijsten op te vragen. Deze ingezonden gegevens komen in de polis administratie van het UWV en de Belastingdienst terecht. Daarnaast sturen organisaties o.a. ziekteaangiften naar het UWV toe, die ook in deze polis administratie verwerkt moeten worden. Buiten de geautomatiseerde systemen komen hier menselijke handelingen bij kijken. En waar mensen werken worden fouten gemaakt.

Wat nu?

Als er fouten op de beschikking staan worden er arbeidsongeschiktheidslasten aan de organisatie toegerekend. Om erachter te komen op welke (ex-)werknemers dit betrekking heeft kunnen de instroom- en gevalslijsten opgevraagd worden bij de Belastingdienst. Binnen een week of 8 ontvang je een overzicht met de (ex-)werknemers die aan de organisatie worden toegerekend. De praktijk heeft mij geleerd dat dit nogal eens wat verrassingen op kan leveren en zeker de moeite waard is om te doen.

Controleren!

Het is raadzaam nader naar de beschikking, in combinatie met de instroom- en gevalslijsten, te kijken. Voor de volledigheid som ik enkele controlepunten voor u op; Komen de premieloonsommen overeen met de loonaangiften? Is er inderdaad (langdurig) ziekteverzuim binnen de organisatie? Zijn er arbeidsongeschiktheidslasten uit een overname of fusie meegekomen? Welke (ex-)werknemers zorgen voor de arbeidsongeschiktheidslasten? Wat is de ziekteoorzaak geweest?

De beschikking is onjuist…

Indien er fouten in de beschikking zijn kan er binnen 8 weken na dagtekening van de beschikking bezwaar ingediend worden. Bent u te laat? Geen probleem. Ook middels een herzieningsverzoek kan de Belastingdienst verzocht worden het percentage te herzien. Dit kan zelfs tot 5 jaar terug!

Conclusie

Onze ervaring is dat er op regelmatige basis fouten worden gemaakt. Uiteindelijk betaalt de organisatie hiervoor de prijs middels het opgelegde percentage dat over de loonsom wordt afgedragen. Bij een wijziging van dit percentage met slechts één tiende procent kan dit al aanzienlijk veel euro’s schelen.

Blogger: Thijs de Vries – Consultant VCSW

VCSW Thijs de Vries

Wilt u teruggebeld worden door een van onze adviseurs?

Bel mij terug!

Receptie: 070 - 26 00 156

Advieslijn: 070 - 20 45 092

Bel mij terug Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

close

Inschrijven voor ""

Annuleren
close

Neem contact met ons op

Of bel onze advieslijn T: 070 - 26 00 156