Inloggen
VCSW Digitaal
arrow_upward
BLOG-Wouter-2

BLOG Wouter #2 //
Hoe kom ik erachter welke uitkeringslasten
op ons bordje liggen?

Hallo, zijn we weer! Pak wat te drinken en ga er goed voor zitten.

De vorige keer heb ik toegelicht dat de gedifferentieerde premie WGA/Whk gebaseerd is op de uitkeringslasten van (ex-)medewerkers. Verderop zal ik een toelichting geven over de eerste letter van ons ezelsbruggetje “branddolicivowet”, maar eerst even dit:

Hoe kom ik erachter welke uitkeringslasten op ons bordje liggen?

Logische vraag, om de toegerekende lasten op juistheid te controleren is het allereerst (vanzelfsprekend) van belang te achterhalen van welke (ex-)werknemers uitkeringslasten zijn meegenomen in de berekening. Dit dient men zelf op te vragen bij de Belastingdienst. Wanneer een beschikking gedifferentieerde premie WGA/Whk is afgegeven en daar staat op aangegeven dat er sprake is van toegerekende uitkeringslasten, kun je een brief sturen naar de Belastingdienst met het verzoek de zogenoemde instroomlijsten te verstrekken. Op de instroomlijsten staan de BSN, onderdeel waarop de BSN worden toegerekend, eerste ziektedag en voor welk bedrag de betrokkenen worden toegerekend.
In geval van overgang van onderneming staat ook aangegeven bij welk loonheffingennummer de arbeidsongeschiktheid is ontstaan en voor welk percentage er een overname heeft plaatsgevonden. In geval van overgang van onderneming worden namelijk niet enkel de lusten overgenomen, maar ook de – in dit geval – uitkeringslasten.

Huh, moeten we dat zelf opvragen?

Ja, ik snap de verbazing. Zou het niet net zo eenvoudig zijn voor de Belastingdienst om direct instroomlijsten mee te sturen wanneer zij een beschikking verstrekken waar uitkeringslasten op worden toegerekend? Immers, waarom zou een inhoudingsplichtige niet op de hoogte gesteld willen worden van de grondslag van de toegerekende uitkeringslasten? De logica hierachter heb ik nog niet kunnen ontdekken.
Wel is het (gelukkig) een stuk eenvoudiger geworden om de instroomlijsten op te vragen, voorheen kon dit namelijk enkel binnen de bezwaartermijn van 6 weken na dagtekening van de beschikking, inmiddels kan het opgevraagd worden zolang de verjaringstermijn (5 boekjaren) nog niet is verstreken.

Aha, bureaucratisch geneuzel dus. Oké, het is niet anders: Bij ontvangst van de beschikking controleer ik of er uitkeringslasten zijn toegerekend, wanneer dit het geval is vraag ik instroomlijsten op. En dan?

Daarmee zijn we aanbeland bij het eerste controlepunt van branddolicivowet, de letter B. De B staat voor (eerste ziektedag) Buiten dienstverband. Klinkt logisch, zie ik je denken. Toch moet ik hierin een onderscheid maken van situaties vóór 2010 en ná 2010.
Indien het gaat om een BSN met een eerste ziektedag vóór 2010, geldt dat wanneer blijkt dat de eerste ziektedag voor of na het dienstverband ligt, de uitkeringslasten niet bij de werkgever terecht mogen komen. Mijns inziens vrij logisch, indien je als werkgever niet betrokken bent bij de eerste ziektedag, kun je ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor daaruit ontstane uitkeringslasten.

Inderdaad logisch! Maar wat gebeurde er dan per 2010 waardoor hier onderscheid in is gemaakt?

De vorige keer heb ik ook al een stuk toegelicht over “het leed dat BeZaVa heet”. Dit heeft daar ook mee te maken. Sinds Wet BeZaVa bestaat er zoiets als de nawerking van de Ziektewet, in het kort komt dit er op neer dat wanneer een medewerker ziek wordt binnen 28 dagen na beëindiging van het dienstverband arbeidsongeschikt raakt, de uitkeringslasten worden toegerekend aan de laatste werkgever. Althans, niet wanneer de medewerker een nieuwe werkgever heeft of een WW-uitkering ontvangt, in die gevallen is de medewerker namelijk verzekerd voor de Ziektewet vanuit het nieuwe dienstverband of vanuit de WW-uitkering.

Dus in het kort: indien een (ex-)medewerker vóór 2010 ziek werd na het dienstverband, kwamen de daaropvolgende uitkeringslasten voor rekening van het UWV, per 2010 kun je als werkgever ook nog verantwoordelijk gehouden worden in de eerste 28 dagen na beëindiging van het dienstverband, maar zou je daarna wel gevrijwaard moeten zijn. Mocht dit niet het geval zijn? Maak bezwaar of dien een ambtshalve verzoek om herziening in.

Uiteraard sta ik nog altijd paraat om hier een handje bij te helpen.

Bedankt weer voor de aandacht! Volgende keer de R.. spannend hè?!

VCSW Wouter de Jager

Groetjes,

Wouter

Receptie: 070 - 26 00 156

Advieslijn: 070 - 20 45 092

Bel mij terug Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

close

Inschrijven voor ""

Annuleren
close

Neem contact met ons op

Of bel onze advieslijn T: 070 - 26 00 156