Inloggen
VCSW Digitaal
arrow_upward
BLOG Wouter 4

BLOG Wouter #4 // De kogel is door de kerk

Na van de baan te zijn geveegd door controversieel te zijn verklaard, is de kogel nu toch door de kerk. Lang verwacht, niet meer gedacht, daar komt-ie dan! De compensatie transitievergoeding voor langdurig zieken is in het vooruitzicht!

Transitievergoeding? Wat is dat? 

Said no one ever. Toch even heel kort, de transitievergoeding is een bedrag dat de werkgever meegeeft aan de werknemer waar na ten minste 2 jaar dienstverband op initiatief van de werkgever het dienstverband wordt beëindigd. De vergoeding is bedoeld om de transitie naar een nieuwe baan de vereenvoudigen. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband en het loon van de werknemer.

En waarom moet dat gecompenseerd worden?

Werkgevers moeten voor arbeidsongeschikte medewerkers 104 weken het loon doorbetalen. Wanneer zo een medewerker vervolgens een WIA-uitkering toegekend krijgt en werkgever de werknemer niet kan herplaatsen, volgt een vaststellingsovereenkomst of een ontslagvergunning via het UWV Werkbedrijf. In deze gevallen heeft de werknemer dus recht op een transitievergoeding en dát wordt dus als “onrechtvaardig” bestempeld: Werkgever heeft immers ruime kosten gemaakt met de loondoorbetalingsverplichting en re-integratie-inspanningen.

Creatieve werkgevers hebben in dergelijke situaties niet de dienstverbanden beëindigd, maar “slapend” gehouden om niet de transitievergoeding te hoeven betalen. Volgens politiek Den Haag getuigt dit niet van fatsoenlijk werkgeverschap: de werknemers hebben namelijk geen poot om op te staan wanneer zij zelf het contract willen laten ontbinden en toch recht willen behouden op de transitievergoeding.

De overheid blijft bij het standpunt dat ook langdurig zieken recht hebben op transitievergoeding, want ook deze werknemers verdienen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt. Tevens zou het afschaffen van de transitievergoeding in strijd zijn met het beginsel van gelijke behandeling. Vandaar dat besloten is de transitievergoeding nog wel te laten verstrekken, maar door het UWV te laten compenseren.

Lang leve politiek Den Haag! Hier zijn alle werkgevers bij gebaat, toch?

If only. Volgens velen is dit reden genoeg om aan het discussiëren te gaan, want hoe blij moeten we hier nu eigenlijk mee zijn? De compensatie wordt betaald uit de WW-Awf, een werknemersverzekering die door iedere organisatie verplicht wordt afgedragen. In 2019, het jaar voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze regeling, zal het percentage WW-Awf stijgen met 0,5% en daaropvolgend een stijging van 0,1% per jaar enkel om de compensaties te financieren. Dus werkgevers die het re-integratieproces zodanig op orde hebben dat het niet (of zelden) zo ver hoeft te komen, “betalen“ straks alsnog voor de transitievergoedingen van anderen.

O.. Ja.. Dat is de keerzijde van de medaille natuurlijk. Maar gedane zaken nemen geen keer, laten we vooruit kijken: Wat kunnen we hiermee?

Vanaf 1 april 2020 staat 6 maanden lang het luik open om compensatie aan te vragen voor de, vanaf 1 juli 2015 tot 1 april 2020, verstrekte transitievergoedingen betaald aan werknemers die zijn ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Tevens is het vanaf die datum mogelijk om compensatie aan te vragen voor de vanaf dat moment te verstrekken transitievergoedingen aan werknemers die zijn ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, mits dit binnen 6 maanden vanaf verstrekking is ingediend.

Zal wel weer een klusje zijn om zo een aanvraag in te dienen?

Ongetwijfeld. Hoe een aanvraag er exact uit moet komen te zien is nog niet helemaal duidelijk. Geloof het of niet, maar het UWV wil het zo eenvoudig mogelijk maken en zal, daar waar mogelijk, beschikbare informatie uit hun eigen systemen gebruiken om de bewijslevering van de werkgevers zo laag mogelijk te houden. Verder zal het UWV een aanvraagformulier beschikbaar stellen waaruit blijkt welke informatie de werkgever moet aanleveren. Qua benodigdheden voor de aanvraag moet men denken aan het volgende:

Bewaar het dossier dus nog even als je een transitievergoeding hebt verstrekt aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer en zet vast in je agenda dat je de aanvraag binnen 6 maanden vanaf 1 april 2020 indient!

Receptie: 070 - 26 00 156

Advieslijn: 070 - 20 45 092

Bel mij terug Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

close

Inschrijven voor ""

Annuleren
close

Neem contact met ons op

Of bel onze advieslijn T: 070 - 26 00 156