Inloggen
VCSW Digitaal
arrow_upward

Heb je een UWV beslissing? Trek hem in twijfel!

Haalbaarheidsonderzoek

Twijfel je aan een besluit van het UWV omtrent een Ziektewet- of WGA uitkering van een (voormalig) werknemer? Leg deze beschikking aan ons voor, want uitkeringen kunnen namelijk maximaal 2 (Ziektewet) en 10 (WGA) jaar doorbelast worden!
VCSW heeft alle deskundigheid en kennis in huis op het gebied van arbeidsongeschiktheid en sociale verzekeringen. Derhalve kunnen wij zorgvuldig adviseren in de kans van slagen bij het aanvechten van de beslissing, het zogenoemde haalbaarheidsonderzoek.

Werkwijze

Ten behoeve van dit onderzoek vragen wij het onderliggend dossier op (inclusief medische stukken) aan de hand van een pro forma bezwaar/beroepschrift. Na het bestuderen van de ontvangen gegevens, brengen wij ons advies uit over een eventuele voortzetting van het bezwaar of beroep.
Voor het ontvangen van medische gegevens is VCSW door het UWV erkend als gemachtigde voor werkgevers / professioneel rechtshulpverlener. Wij mogen deze gegevens echter niet met de werkgever delen, tenzij de werknemer daar toestemming voor verleent.

Direct contact opnemen

Jennifer_1920 x 800

“Als je twijfelt, liggen er mogelijkheden”

Jennifer Bedoya Sanchez, Juridisch Adviseur VCSW

Direct contact opnemen

Herbeoordeling UWV

Wanneer de gezondheidssituatie van de werknemer verbetert of verslechtert, kan het verstandig zijn een herbeoordeling aan te vragen bij het UWV.
Als het UWV de WGA-uitkering toekent kan het namelijk soms jaren duren voordat de medische situatie opnieuw wordt beoordeeld.
In de tussentijd kan de gezondheidssituatie veranderd zijn, maar blijft de WGA-uitkering gelijk.
Deze WGA-uitkeringslasten kunnen tot maximaal 10 jaar (via het Eigenrisicodragerschap of via de gedifferentieerde premie Whk) worden doorbelast en dit is niet altijd nodig.
Een wijziging in het arbeidsongeschiktheidspercentage kan er toe leiden dat de WGA-uitkering wordt verlaagd, dan wel komt te vervallen omdat het percentage onder de 35% is gedaald of omdat de werknemer in aanmerking komt voor een IVA-uitkering.
VCSW Legal beoordeelt dossiers en start waar nodig de herbeoordelingsprocedure op, die een flinke kostenbesparing kan opleveren.

Bezwaar & Beroep

Indien gewenst nemen wij de voortzetting omtrent het aanvechten van de beslissing uit handen.
VCSW Legal kan zowel in de verdere bezwaarprocedure als ook in een beroepsprocedure bij de rechtbank namens de werkgever optreden.
In beide gevallen kunnen wij je bijstaan tijdens de (hoor)zitting.

Onze andere diensten

Receptie: 070 - 26 00 156

Advieslijn: 070 - 20 45 092

Bel mij terug Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

close

Inschrijven voor ""

Annuleren
close

Neem contact met ons op

Of bel onze advieslijn T: 070 - 26 45 004