Inloggen
VCSW Digitaal
arrow_upward
Header verhaal Marloes

“Door grote achterstanden onnodig lang in de Ziektewet”, maar het probleem is veel groter

In een artikel gepubliceerd door het FD deze week werd gesproken over de  grote achterstand bij het UWV voor het beoordelen van mensen die een Ziektewet-uitkering ontvangen. Hierdoor zitten veel mensen onnodig lang in de Ziektewet en lopen de kosten voor werkgevers steeds verder op. Een probleem dat binnen ons werkveld al langer bekend is. Maar laten we eerlijk zijn. Het probleem beperkt zich niet alleen tot de Ziektewet.

Terug naar het begin..
Wanneer iemand zich bij het UWV ziek meldt en daarmee een Ziektewet-uitkering aanvraagt, is het aan het UWV om te beoordelen of er ook daadwerkelijk recht op een Ziektewet-uitkering bestaat. Hiervoor bekijken zij of er wordt voldaan aan de algemene vereisten voor de Ziektewet, maar moeten zij ook bekijken of er echt sprake is van ziekte die tot ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid leidt. Na één jaar ziekte is het aan het  UWV om vervolgens een Eerstejaarsziektewet-beoordeling (EZWB) te verrichten. De reden hiervoor is dat er zo wordt gekeken of er nog steeds recht op Ziektewet bestaat. Op dat moment verandert de definitie van “ziek” voor de Ziektewet ook. Wordt er geconstateerd dat je 65% van je oude loon kan verdienen door werk te doen dat past bij je beperkingen? Dan ben je hersteld. Iemand kan zichzelf wellicht nog als niet volledig hersteld zien, maar is voor de Ziektewet niet meer ziek en deze wordt dan beëindigd. Ben je niet hersteld dan moet het UWV een jaar later opnieuw inhoudelijk beoordelen of je ziek bent om in aanmerking te kunnen komen voor een WGA-uitkering.

Wat is dan het probleem?
Zoals al eerder gezegd; om te beoordelen of iemand ziek is, moet de verzekeringsarts na een jaar Ziektewet de EZWB uitvoeren. Dit is precies waar het probleem ligt en wat het FD in het artikel ook aankaart. Het UWV kampt namelijk met een groot tekort aan verzekeringsartsen. Dit is een probleem dat al veel langer bestaat. Doordat er meer keuringen moeten worden verricht dan de artsen aan kunnen, is er over een periode van jaren een achterstand ontstaan. Deze achterstand loopt steeds verder op, en is door de corona-crisis alleen nog maar erger geworden. Doordat (ex)-werknemers niet worden beoordeeld, is het niet bekend wie er na het eerste jaar ziekte nog steeds ziek is. Uitkeringen lopen door, en de daarmee gemoeide kosten ook. Het resultaat? De (ex)-werkgever draait hier vervolgens voor op en betaalt hiermee onterechte kosten.

Kosten zijn voor werkgever
Een veel gehoorde misvatting is dat werkgevers denken dat zij “af” zijn van de werknemer die ziek uit dienst treedt en een Ziektewet-uitkering ontvangt. Feit is, dat is niet zo. Eigenrisicodragers Ziektewet zijn financieel en wat betreft re-integratie voor deze mensen verantwoordelijk én zijn voor de EZWB nog steeds afhankelijk van het UWV. Maar let op! Ben je geen eigenrisicodrager, maar krijgt je ex-werknemer zijn Ziektewet-uitkering van het UWV, dan worden de kosten daarvoor ook doorbelast. Dit gebeurt via de zogenaamde Werkhervattingskaspremie (Whk). Ieder jaar bepaalt de Belastingdienst hoe hoog de premie voor jouw organisatie is. Ben je middelgrote of grote werkgever, dan krijg je de uitkeringen van zieke werknemers via die premie doorbelast. Dus ook werkgevers die geen eigenrisicodrager voor de Ziektewet zijn, worden via de Whk-premie belast voor de Ziektewet-uitkeringen. Daarbij lopen de kosten voor de Ziektewet verder op, en stijgen de algemene premies.

En wat gebeurt er na deze twee jaar Ziektewet?
Heb je na de EZWB nog recht op Ziektewet dan kan je nog een jaar een Ziektewet-uitkering krijgen. Na twee jaar ziekte, kan een ex-werknemer in aanmerking komen voor een WGA-uitkering. Het probleem is hier alleen niet mee opgelost; binnen de WGA bestaan precies dezelfde problemen. De beslissingen over het al dan niet in aanmerking komen voor een WGA-uitkering (einde wachttijd beslissingen) worden op het laatste nippertje of zelfs te laat afgegeven, geplande herbeoordelingsmomenten worden door het UWV niet opgevolgd, wanneer je een herbeoordeling aanvraagt blijven die stil liggen of worden ze afgewezen omdat het voor het UWV en werknemer geen prioriteit heeft.

Vaak horen wij de zin: “De werknemer heeft een WGA met 80-100% arbeidsongeschiktheid, dus er is geen noodzaak tot het doen van een herbeoordeling”. Begrijpelijk dat het UWV denkt dat hier de prioriteit het laagst is, want de werknemer krijgt een volledige WGA-uitkering. Echter, bij een WGA 80-100% zijn de kosten voor werkgever maximaal, en daarom is het juist zó van belang om deze mensen te herbeoordelen. Wanneer je het bekijkt vanuit de werknemer, is dit ook van belang. Hoe langer iemand uit het werkende leven is, des te lastiger het wordt om terug te kunnen keren op de arbeidsmarkt. Heeft iemand mogelijkheden tot re-integratie, dan kan het UWV of de WGA eigenrisicodrager bij een WGA 35-80% re-integratiebegeleiding bieden om terug te kunnen keren op de arbeidsmarkt.

Wat nu?!
Het probleem is er. Het UWV weet dit. En eerlijk is eerlijk, de meeste medewerkers van het UWV vinden het zelf ook erg en zitten met de handen in het haar. In de Kamerbrief betreffende “De toekomst sociaal-medisch Beoordelen” van 9 april 2021 wordt het probleem door de Minister erkend en worden er oplossingen aangedragen. Alleen, hoe lang gaat het duren voordat dit ook echt effect gaat hebben? Een jaar? Twee jaar? Vijf jaar? Tot die tijd moeten wij roeien met de riemen die wij hebben.

Ons advies is dan ook om te kijken naar de kosten die je als organisatie voor arbeidsongeschikte (ex-) werknemers maakt, en hoe deze beperkt kunnen worden. Er is een achterstand bij het UWV, maar door kritisch te kijken naar de herbeoordelingen, bezwaar en beroep, kunnen wij er samen naar streven die kosten te beperken. VCSW biedt hulp tijdens de Ziektewet en tijdens de WGA. Denk aan het uitvoeren van Whk-controles, het voeren van bezwaar over een beslissing voor de Ziektewet, het indienen van herbeoordelingen en het voeren van bezwaar en beroep voor de WGA. Loopt het dan even niet zoals gehoopt omdat het UWV kampt met deze achterstanden? Dan doen wij er alles aan om tot een goede oplossing te komen.

Dus! Wil jij hulp bij het inzichtelijk maken van deze kosten en/of de beheersing van die kosten? Wil je dat het UWV echt actief naar de dossiers kijkt? Neem dan contact met ons op via legal@vcsw.nl

Receptie: 070 - 26 00 156

Advieslijn: 070 - 20 45 092

Bel mij terug Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

close

Inschrijven voor ""

Annuleren
close

Neem contact met ons op

Of bel onze advieslijn T: 070 - 26 00 156