Inloggen
VCSW Digitaal
arrow_upward

Gedifferentieerde premie Whk

Alle werkgevers in Nederland ontvangen jaarlijks rond december de beschikking gedifferentieerde premie Whk voor het opvolgende jaar en is verplicht verzekerd voor de gedifferentieerde premie Whk. Afhankelijk van de grootte van de organisatie en de mate van arbeidsongeschiktheid betaalt de werkgever deze premie. Eventueel is het mogelijk om eigenrisicodrager voor de gedifferentieerde premie te worden. De gedifferentieerde premie WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten), is per 1 januari 2014 opgegaan in de gedifferentieerde premie Whk (Werkhervattingskas). Per jaar geldt er een minimum en maximum premiepercentage voor de gedifferentieerde premie. Dit zorgt ervoor dat werkgevers in ieder geval iets aan premie betalen maar bij veel arbeidsongeschiktheid nooit meer dan het maximum vastgestelde percentage. Het min/max percentage is per boekjaar verschillend en voor alle grote werkgevers hetzelfde. Met uitzondering van de uitzendbranche.

Premiecomponenten
De gedifferentieerde premie Whk bestaat, afhankelijk van het boekjaar uit twee of drie premiecomponenten: premiedeel WGA-vast, premiedeel WGA-flex en het premiedeel ZW-flex.

Het premiedeel WGA-flex betreft een premie voor werknemers met een tijdelijk contract die arbeidsongeschikt raken en na 2 jaar Ziektewet een WGA-uitkering ontvangen. Per 1 januari 2017 is de WGA-flex ondergebracht in de WGA-vast.

Categorie werkgever
Bij de gedifferentieerde premie wordt een werkgever ingedeeld in een van de drie categorieën (klein, middelgroot of groot). Om te bepalen tot welke categorie werkgever een werkgever hoort dient gekeken te worden naar het premieloon van twee jaar terug (t-2). Dit betekent dat bij de vaststelling van het jaar 2014 er gekeken wordt naar het premieloon van 2012.

Kleine werkgever (sectorale premie)
Werkgevers die binnen de categorie kleine werkgevers vallen hebben geen individuele variabele parameters. Afhankelijk van de sector waarin de werkgever zich in een bepaald jaar bevindt geldt een vast percentage.

Grote werkgever (individuele premie)
Werkgevers die binnen de categorie grote werkgevers vallen hebben vaste en variabele parameters. Om het percentage voor de gedifferentieerde premie per premiecomponent te berekenen zijn verschillende parameters nodig zoals de arbeidsongeshcktheidslasten en gemiddeld premieplichtig loon.

Middelgrote werkgever (sectorale en individuele premie)
Werkgevers die binnen de categorie middelgrote werkgevers vallen hebben vaste en variabele parameters. De berekening bij de middelgrote werkgever is een combinatie van de berekening van de kleine en grote werkgever.

Arbeidsongeschiktheidslasten
De arbeidsongeschiktheidslasten zijn voor een groot gedeelte bepalend voor de hoogte van de gedifferentieerde premie. Dit is de parameter waar de werkgever direct invloed op uit kan oefenen. Is er binnen een organisatie veel ziekte en arbeidsongeschiktheid, en leidt dit tot ZW-uitkeringen en/of WGA-uitkeringen dan zal dit direct van invloed zijn op de gedifferentieerde premie. ZW-uitkeringen kunnen tot maximaal 2 jaar aan de werkgever worden toegerekend. WGA-uitkeringen kunnen tot maximaal 10 jaar aan de werkgever toegerekend worden.

De ZW en WGA regelingen zijn erg complex en de uitvoering kan daardoor erg ingewikkeld zijn. Het komt regelmatig voor dat ZW- en WGA-ers onterecht aan werkgevers worden toegerekend, waardoor werkgever met onnodige kosten krijgt te maken. Deze onnodige kosten kunnen alsnog teruggevorderd worden bij de Belastingdienst.

Eigenrisicodrager
Een werkgever kan eigenrisicodrager (privaat) worden voor de WGA (altijd mogelijk geweest), de ZW-flex (m.i.v. 1 januari 2014) en de WGA-flex (alleen 2017). Indien een organisatie voor een van deze componenten eigenrisicodrager is hoeft er geen premie afgedragen te worden en dus ook geen premiepercentage berekend te worden. Het is mogelijk om gedurende het jaar op twee momenten eigenrisicodrager (ERD) te wordt. Dit kan per 1 januari en per 1 juli. Ook is het mogelijk dat een organisatie weer terugkeert in het publieke bestel. Er dient dan weer premie berekend en afgedragen te worden.

Meer informatie
Eigenrisicodragerschap

Gerelateerde artikelen
werknemersverzekeringen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Receptie: 070 - 26 00 156

Advieslijn: 070 - 20 45 092

Bel mij terug Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

close

Inschrijven voor ""

Annuleren
close

Neem contact met ons op

Of bel onze advieslijn T: 070 - 26 00 156