Inloggen
VCSW Digitaal
arrow_upward

LIV-monitor (beta)

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Afhankelijk van verschillende parameters bestaat het recht op LIV. Per werknemer kan maximaal €1000 (2020) aan LIV ontvangen worden. Met de LIV-monitor is het mogelijk het LIV voor uw organisatie te berekenen en te prognosticeren. De LIV monitor is een Beta versie . Er kunnen geen rechten aan worden ontleent.

Er bestaat recht op het LIV als een werknemer een gemiddeld uurloon heeft tussen € 10,29 en € 12,87 (2020) en beschikt over minimaal 1248 verloonde uren. Het gemiddeld uurloon wordt berekenend door het  SV-loon te delen door de verloonde uren.

LIV-monitor
Met de LIV-monitor kan bekeken worden welke werknemers in aanmerking komen voor het LIV en hoe hoog het LIV zal zijn. Daarnaast is het mogelijk een prognose te maken voor het gehele jaar. Ook wordt inzichtelijk gemaakt bij welke werknemers er extra potentie voor het LIV bestaat. Bijvoorbeeld omdat het gemiddeld uurloon een paar cent te laag is of omdat er een paar uur te weinig is verloond.

Het idee achter de LIV-monitor is dat deze tool inzicht geeft over de mogelijkheden die er bestaan om aanspraak te maken op het LIV. Als gebruiker krijg je inzichtelijk welke werknemers binnen of (net) buiten de LIV vallen en is het mogelijk hier gedurende het jaar op te sturen zodat het LIV maximaal benut kan worden. Het kan interessant zijn om het uurloon van een werknemer te verhogen zodat deze binnen het lage-inkomensvoordeel valt. Of het is interessant om iemand een aantal uren meer in te roosteren waardoor wel aan de urengrens wordt voldaan.

YTD (Year to date)
In het tabblad “YTD” worden de werknemers en het resultaat weergegevens zoals deze zouden zijn als het boekjaar op dat moment gesloten zou worden. De resultaten zijn altijd gebaseerd op de gegevens die op dat moment in VCSW Digitaal staan.

Prognose
In het tabblad “prognose” worden de werknemers en het resultaat weergegevens als we de beschikbare gegevens zouden extrapoleren tot en met het einde van het boekjaar. We berekenen hier een gemiddeld aantal verloonde uren per maand en de daarbij horen uurloon en rekenen dit door. Je ziet hierdoor welke werknemers aan de voorwaarden voor het LIV voldoen en hoeveel dit aan LIV op zal leveren. Maar ook krijg je inzichtelijk voor welke werknemers het recht op LIV zal ontstaan maar die nog niet aan het maximum zitten. Het kan interessant zijn om deze werknemers extra in te plannen zodat het maximum aan LIV bereikt kan worden. Het maximum LIV wordt bereikt bij ongeveer 2000 verloonde uren per jaar.

LIV-monitor

Extra potentie
In het tabblad “extra potentie” worden de werknemers en het resultaat weergegeven van de werknemers waar mogelijk extra potentie aan LIV in zit. Dit zijn werknemers die net niet aan de voorwaarde van het LIV voldoen maar dit soms met enige sturing wel zullen doen. Denk hierbij aan werknemers die een gemiddeld uurloon hebben dat een paar cent lager ligt dan het grensbedrag. Ook komt het voor dat werknemers net niet voldoen aan het urencriterium van 1248 uur per jaar. Een inplannen of verlonen van een aantal extra uren kan al behoorlijk wat extra LIV opleveren.

Om in aanmerking te komen voor het LIV zijn er grofweg twee vereisten waaraan voldaan dient te worden. Het minimum aantal verloonde uren en het gemiddeld uurloon. Er zijn verschillende situaties die ervoor kunnen zorgen dat iemand wel of niet aan het LIV voldoet. We hebben hierboven al aangegeven dat het verhogen van het loon of extra inplannen van invloed zal zijn. Hieronder een greep uit de situaties die zich ook voor kunnen doen. Meer informatie over verloonde uren kan ook gevonden worden in de “memo verloonde uren” van de Belastingdienst.

Ziekte – Indien iemand ziek is kan het zijn dat de werknemer niet 100% loon uitbetaald krijgt maar minder. Dit heeft effect op het gemiddeld uurloon en mogelijk op het LIV. Het gemiddeld uurloon zal dalen bij ziekte.
Bonus/eindejaarsuitkering – Indien iemand een bonus ontvangt zal het SV-loon stijgen zonder dat het aantal verloonde uren stijgt. Het gemiddeld uurloon zal stijgen wat mogelijk invloed heeft op het LIV.
Ploegentoeslag – Indien iemand ploegentoeslagen ontvangt kan dit van invloed zijn op het LIV. Het gemiddeld uurloon kan hierdoor stijgen
Vakantiegeld – Indien iemand (meestal in mei) vakantiegeld ontvangt zal het gemiddeld uurloon stijgen.
Kopen/verkopen van verlofuren – Als een werknemer verlofuren koopt of verkoopt is dit van invloed op het aantal verloonde uren.
Reisuren – Als reisuren vergoed worden tegen een lager loon heeft dit invloed op het gemiddeld uurloon. Deze zal dalen.

Meer informatie
Memo verloonde uren

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Receptie: 070 - 26 00 156

Advieslijn: 070 - 20 45 092

Bel mij terug Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

close

Inschrijven voor ""

Annuleren
close

Neem contact met ons op

Of bel onze advieslijn T: 070 - 26 00 156