VCSW Digitaal
arrow_upward

LKV Scan

Op 1 januari 2018 is het loonkostenvoordeel (LKV’s) ingegaan. Dit is een tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). De loonkostenvoordelen vervangen de premiekortingen arbeidsgehandicapte werknemer en oudere werknemer. (Video)

Er zijn 4 doelgroepen werknemers waarvoor een werkgever recht op LKV heeft.

Typerend voor het LKV is de korte aanvraagtermijn van 3 maanden. Binnen 3 maanden na indiensttreding van een nieuwe werknemer dient de aanvraag voor het LKV ingediend te zijn bij het UWV. Dit betekent dat een werkgever binnen 3 maanden inzichtelijk moet maken of een werknemer een uitkeringsverleden heeft (gehad).

Verder is voor elke doelgroep een doelgroepverklaring verplicht. De doelgroepverklaring kan door de werknemer bij het UWV of bij zijn gemeente worden aangevraagd. De werknemer is dit niet verplicht. Ook is het mogelijk dat de werknemer de werkgever machtigt om de doelgroepverklaring aan te vragen.

LKV Scan
Met de LKV scan van VCSW worden alle loonkostenvoordelen waar u, als werkgever, recht op heeft in kaart gebracht en wordt maximale benutting van het LKV geborgd. Hieronder treft u stapsgewijs de werkwijze van de LKV Scan aan.

  1. In ons digitale platform VCSW Digitaal worden de benodigde gegevens ingeladen en periodiek gesynchroniseerd. Dit kan met een API-koppeling met uw salarispakket of met XML/CSV-bestanden.
  2. Op het moment dat een werknemer in dienst treedt ontvangt deze een digitale vragenlijst. Met de vragenlijst wordt inzichtelijk gemaakt of de werknemer binnen een van de doelgroepen valt.
  3. Indien de vragenlijst niet wordt ingevuld ontvangt de werknemer een herinnering. Dit gaat telefonisch, per mail en/of SMS. U kunt de frequentie bepalen.
  4. Als uit de vragenlijst blijkt dat de werknemer binnen een van de doelgroepen valt wordt de werknemer verzocht een machtiging in de vullen en te ondertekenen.
  5. Voor het invullen en ondertekenen van de machtiging kan de werknemer kiezen uit de volgende mogelijkheden:
   – Met DigiD via mijnUWV
   – Met een Digitale handtekening met tweefactorautorisatie + SMS
   – De werknemer print de machtiging en verstuurt deze naar ons antwoordnummer
   – VCSW stuurt de machtiging naar de werknemer samen met een retourenvelop
  6. In het geval wij geen machtiging of bevestiging ontvangen nemen wij contact op met de werknemer. Dit gaat telefonisch, per mail en/of SMS. U kunt de frequentie bepalen.
  7. Nadat de aanvraag is ingediend bij het UWV monitoren wij de voortgang. De doorlooptermijn van de aanvraag bij het UWV is 13 weken.
  8. Wij ontvangen een toekenning of afwijzing op de aanvraag. Een afwijzing wordt nogmaals gecontroleerd bij het UWV.
  9. De toekenning of terechte afwijzing wordt in de werknemerskaart in VCSW Digitaal geüpload.
  10. U ontvangt periodiek een overzicht met de werknemers waarvoor u het loonkostenvoordeel aan kunt zetten.
  11. In maart het opvolgende jaar ontvangt u een voorlopige berekening van de loonkostenvoordelen vanuit de Belastingdienst. Wij controleren of deze klopt.
  12. Indien er fouten in de voorlopige berekening zitten kunnen er tot en met 1 mei correcties worden ingestuurd.
  13. De Belastingdienst stuurt via een voor bezwaar vatbare beschikking de definitieve berekening van de loonkostenvoordelen. Dat gebeurt vóór 1 augustus op basis van de gegevens die de Belastingdienst van UWV ontvangt.
  14. Wij controleren deze definitieve berekening en tekenen bezwaar aan indien deze niet klopt.
  15. De Belastingdienst betaalt uiterlijk op 12 september het loonkostenvoordeel uit.
  16. Na de uitbetaling van het loonkostenvoordeel berekenen wij aan de hand van de definitieve berekening ons fee.

Schema / tijdlijn toevoegen

Meer info

gerelateerde artikelen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Receptie: 070 - 26 00 156

Advieslijn: 070 - 20 45 000

Bel mij terug Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

close

Inschrijven voor ""

Annuleren
close

Neem contact met ons op

Of bel onze advieslijn

070 - 20 45 000