Inloggen
VCSW Digitaal
arrow_upward

LKV Scan

Op 1 januari 2018 is het loonkostenvoordeel (LKV’s) ingegaan. Dit is een tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). De loonkostenvoordelen vervangen de premiekortingen arbeidsgehandicapte werknemer en oudere werknemer. (Video)

Doelgroepen
Er zijn 4 doelgroepen werknemers waarvoor een werkgever recht op LKV heeft.

LKV Scan
Met de LKV scan van VCSW worden alle loonkostenvoordelen waar u, als werkgever, recht op heeft in kaart gebracht en wordt maximale benutting van het LKV geborgd. De LKV scan is onderdeel van onze personeelsinventarisatie. bekijk voor meer informatie onze informatiesheet “personeelsinventarisatie” . Hierin staat het gehele inventarisatieproces beschreven. Ook is er een demo-omgeving beschikbaar.

Hieronder treft je stapsgewijs de werkwijze van de LKV Scan aan.

  1. In ons digitale platform VCSW Digitaal worden de benodigde gegevens ingeladen en periodiek gesynchroniseerd. Dit kan met een API-koppeling met uw salarispakket of met XML/CSV-bestanden.
  2. Op het moment dat een werknemer in dienst treedt ontvangt deze een digitale vragenlijst. Met de vragenlijst wordt inzichtelijk gemaakt of de werknemer binnen één van de doelgroepen valt.
  3. De vragenlijst is beschikbaar in 7 verschillende talen. Dit geldt ook voor onze “veel gestelde vragen” pagina.
  4. Indien de vragenlijst niet wordt ingevuld ontvangt de werknemer een herinnering. Dit gaat telefonisch, per mail en/of SMS. U kunt de frequentie bepalen.
  5. Als uit de vragenlijst blijkt dat de werknemer binnen één van de doelgroepen valt wordt de werknemer verzocht digitaal een machtiging in de vullen en te ondertekenen.
  6. In het geval wij geen machtiging of bevestiging ontvangen nemen wij contact op met de werknemer. Dit gaat telefonisch, per mail en/of SMS. U kunt de frequentie bepalen.
  7. Nadat de aanvraag is ingediend bij het UWV monitoren wij de voortgang. De doorlooptermijn van de aanvraag bij het UWV is 13 weken.
  8. Wij ontvangen een toekenning of afwijzing op de aanvraag. Een afwijzing wordt nogmaals gecontroleerd bij het UWV.
  9. De toekenning of terechte afwijzing wordt bij de werknemerskaart in VCSW Digitaal geüpload.
  10. Je ontvangt periodiek een overzicht met de werknemers waarvoor je het loonkostenvoordeel aan kunt zetten.
  11. In maart het opvolgende jaar ontvang je een voorlopige berekening van de loonkostenvoordelen vanuit de Belastingdienst. Wij controleren of deze klopt.
  12. Indien er fouten in de voorlopige berekening zitten kunnen er tot en met 1 mei correcties worden ingestuurd.
  13. De Belastingdienst stuurt, via een voor bezwaar vatbare beschikking, de definitieve berekening van de loonkostenvoordelen. Dat gebeurt vóór 1 augustus op basis van de gegevens die de Belastingdienst van UWV ontvangt.
  14. Wij controleren deze definitieve berekening en tekenen bezwaar aan indien deze niet klopt.
  15. De Belastingdienst betaalt uiterlijk op 12 september het loonkostenvoordeel uit

Met de LKV Scan worden alle loonkostenvoordelen waar u, als werkgever, recht op heeft in kaart gebracht. De hoogte van het LKV is afhankelijk van het aantal verloonde uren per jaar. De LKV-Scan stelt u als werkgever in staat om extra te sturen op deze groep werknemers zodat het LKV maximaal benut wordt. Dit kan ervoor zorgen dat het soms interessant is om een werknemer waarvoor het LKV van toepassing is extra in te roosteren.

Meer informatie
Loonkostenvoordeel (LKV) 
Informatiesheet – Personeelsinventarisatie
Demo-omgeving Personeelsinventarisatie
“veel gestelde vragen” pagina

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Receptie: 070 - 26 00 156

Advieslijn: 070 - 20 45 092

Bel mij terug Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

close

Inschrijven voor ""

Annuleren
close

Neem contact met ons op

Of bel onze advieslijn T: 070 - 26 00 156