Inloggen
VCSW Digitaal
arrow_upward

Premiekortingen

Tot 31 december 2017 konden werkgevers aanspraak maken op premiekorting. Een werkgever kreeg tijdelijk een korting op de premie indien deze een oudere werknemer in dienst nam of een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst nam of hield. Daarnaast was het in 2014 en 2015 mogelijk premiekorting voor jongere werknemers aan te vragen en te ontvangen. Wij kunnen tot 5 jaar terug het onderzoek naar premiekortingen uitvoeren.

Per 1 januari 2018 heeft het loonkostenvoordeel (LKV) de premiekorting vervangen.

Er zijn 5 doelgroepen werknemers waarvoor een werkgever recht op premiekorting heeft.:

Premiekorting oudere werknemer (50/56+).
Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer.
Premiekorting doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
Premiekorting herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer.
Premiekorting jongeren.

Premiekortingen onderzoek

Met het onderzoek naar premiekortingen van VCSW worden alle loonkostenvoordelen waar u, als werkgever, recht op heeft gehad in kaart gebracht en wordt maximale benutting van de premiekorting geborgd. Hieronder treft u stapsgewijs de werkwijze van de LKV Scan aan.

  1. In ons digitale platform VCSW Digitaal worden de benodigde gegevens ingeladen. Dit kan met een API-koppeling met uw salarispakket of met XML/CSV-bestanden.
  2. Wij brengen in kaart welke werknemers mogelijk nog in aanmerking komen voor premiekorting.
  3. In samenspraak met wordt gekeken welke werknemers wij nog mogen benaderen met een vragenlijst.  Met de vragenlijst wordt inzichtelijk gemaakt of de werknemer binnen een van de doelgroepen valt.
  4. Indien de vragenlijst niet wordt ingevuld ontvangt de werknemer een herinnering. Dit gaat telefonisch, per post, per mail en/of SMS. U kunt de frequentie bepalen.
  5. Als uit de vragenlijst blijkt dat de werknemer binnen een van de doelgroepen valt wordt de werknemer verzocht een machtiging in de vullen en te ondertekenen.
  6. Voor het invullen en ondertekenen van de machtiging kan de werknemer kiezen uit de volgende mogelijkheden:
  7. – Met DigiD via mijnUWV
   – Met een Digitale handtekening met tweefactorautorisatie + SMS
   – De werknemer print de machtiging en verstuurt deze naar ons antwoordnummer
   – VCSW stuurt de machtiging naar de werknemer samen met een retourenvelop

  8. In het geval wij geen machtiging of bevestiging ontvangen nemen wij contact op met de werknemer. Dit gaat telefonisch, per post, per mail en/of SMS. U kunt de frequentie bepalen.
  9. Nadat de aanvraag is ingediend bij het UWV monitoren wij de voortgang. De doorlooptermijn van de aanvraag bij het UWV is 13 weken.
  10. Wij ontvangen een toekenning of afwijzing op de aanvraag. Een afwijzing wordt nogmaals gecontroleerd bij het UWV.
  11. De toekenning of terechte afwijzing wordt in de werknemerskaart in VCSW Digitaal geüpload.
  12. U ontvangt een rapportage met onze bevindingen, resultaten en onderbouwing
  13. In het salarispakket dienen correctieberichten aangemaakt te worden en naar de Belastingdienst verzonden te worden.
  14. De doorlooptijd bij de Belastingdienst bedraagt doorgaans 8 weken
  15. U ontvangt een teruggaafbeschikking en uitbetaling van de teveel afgedragen premie.
  16. Wij berekenen aan het de hand van de teruggaafbeschikking ons fee

  Schema / tijdlijn toevoegen

  Meer info

  gerelateerde artikelen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Receptie: 070 - 26 00 156

Advieslijn: 070 - 20 45 092

Bel mij terug Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

close

Inschrijven voor ""

Annuleren
close

Neem contact met ons op

Of bel onze advieslijn T: 070 - 26 00 156