Inloggen
VCSW Digitaal
arrow_upward

Whk controle

Met ingang van 1 januari 2014 is de gedifferentieerde premie Whk van kracht. Deze heeft de gedifferentieerde premie WGA vervangen. Met de Whk controle onderzoeken wij of de hoogte van de gedifferentieerde premie Whk juist is vastgesteld. Wij kunnen tot 5 jaar terug de controle uitvoeren. Hieronder treft u stapsgewijs de werkwijze van de Whk controle aan.

  1. Wij ontvangen een kopie van de beschikking gedifferentieerde premie per loonheffingennummer.
  2. Wij vragen een specificatie op bij de Belastingdienst. Op deze specificatie staan de (ex-)werknemers die aan u worden toegerekend middels de gedifferentieerde premie.
  3. Na ontvangst van de specificatie plannen wij met u een afspraak op locatie in om de personeelsdossiers van deze (ex-)werknemers in te zien. In het dossier gaan wij op zoek naar documentatie waaruit blijkt dat arbeidsongeschiktheidslasten onterecht aan u worden toegerekend.
  4. Indien uit de controle blijkt dat de beschikking niet klopt dienen wij een herzieningsverzoek in bij de Belastingdienst.
  5. De behandeltijd van een herzieningsverzoek is doorgaans 8 weken.
  6. Bij toekenning van het herzieningsverzoek ontvangt u nieuwe (verlaagde) percentage voor de gedifferentieerde premie.
  7. Middels een verzoek om teruggaaf of correcties in de loonaangiften wordt de teveel afgedragen premie teruggevorderd.
  8. U ontvangt een teruggaafbeschikking en uitbetaling van de teveel afgedragen premie.
  9. Wij berekenen aan het de hand van de teruggaafbeschikking ons fee

Schema / tijdlijn toevoegen

Meer info

gerelateerde artikelen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Receptie: 070 - 26 00 156

Advieslijn: 070 - 20 45 092

Bel mij terug Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

close

Inschrijven voor ""

Annuleren
close

Neem contact met ons op

Of bel onze advieslijn T: 070 - 26 00 156