Inloggen
VCSW Digitaal
arrow_upward

Lage-inkomensvoordeel (LIV)
levert in 2017 extra voordeel op!

Vanaf 1 januari 2017 krijgen werkgevers te maken met een nieuwe wetgeving die het aantrekkelijker maakt om mensen in dienst te nemen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Deze Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) wordt in 2017 en 2018 gefaseerd ingevoerd, startend met het lage-inkomensvoordeel (LIV).

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben die tussen de 100% en 120% van het wettelijk minimumloon verdienen. De hoogte van het LIV wordt gebaseerd op het gemiddeld uurloon van de werknemer. Zo kan het voordeel voor werknemers die tussen de 100% en 110% van het minimumloon verdienen oplopen tot € 2.000,- per werknemer per jaar. Voor werknemers die tussen de 110% en 120% van het minimumloon verdienen, is dit maximaal € 1.000,- per jaar.

Daarnaast moet de werknemer minimaal 1.248 verloonde uren hebben in het jaar dat de werkgever het LIV wil ontvangen en mag de werknemer nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

2017 betekent extra voordeel!

Omdat de WTL gefaseerd wordt ingevoerd, kunt u in 2017 driedubbel voordeel ontvangen voor een werknemer die in de doelgroep van de Wet Banenafspraak valt en daardoor niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kan verdienen. U kunt in dat geval alleen in 2017 aanspraak maken op: LIV, loonkostensubsidie én premiekorting.

Vanaf 2018 zullen ook de loonkostenvoordelen (LKV’s) worden ingevoerd en vervallen alle huidige premiekortingen. Werkgevers kunnen dan geen LKV voor een werknemer ontvangen voor wie reeds het LIV is toegepast.

Zowel het LIV als de LKV’s worden na afloop van het kalenderjaar in één keer door de Belastingdienst uitgekeerd voor alle hiervoor aangemerkte werknemers.

Wilt u weten wat dit voor u als werkgever kan opleveren? Neem dan dan nu contact op met onze adviseurs.

Receptie: 070 - 26 00 156

Advieslijn: 070 - 20 45 092

Bel mij terug Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

close

Inschrijven voor ""

Annuleren
close

Neem contact met ons op

Of bel onze advieslijn T: 070 - 26 00 156