Inloggen
VCSW Digitaal
arrow_upward
VCSW Legal: daar word je ook als werkgever ‘beter’ van-2

VCSW Legal: daar word je ook als werkgever ‘beter’ van

De uiterst complexe sociale wetgeving in ons land wordt vaak vergeleken met een doolhof en zelfs een jungle. Wij hebben er ons werk van gemaakt om werkgevers zo snel en rendabel mogelijk naar de ‘uitgang’ te begeleiden. Zo hebben we onlangs voor een nieuwe klant maar liefst €125.000 kunnen terugvorderen voor teveel betaalde premies. Soms moeten we daarvoor met een (juridisch) bijltje hakken. Sinds kort hebben we dat ondergebracht in VCSW Legal.

Afgeschermd

Die beslissing komt enerzijds voort uit eisen ten aanzien van onze status als Erkend Professioneel Rechtshulpverlener bij het UWV. Die erkenning geeft ons onder meer het recht om alle betrokken dossiers, inclusief medische gegevens, in te zien. Zo’n erkenning krijg je uiteraard niet zomaar. Om dit af te schermen van andere medewerkers bij VCSW heeft VCSW Legal haar eigen, gescheiden postbus. Om diezelfde reden zijn de activiteiten van Legal ook digitaal afgeschermd middels speciale autorisaties. Daarnaast is de naam VCSW Legal een logische stap, omdat daarin het sterk toegenomen aantal juridische trajecten binnen onze dienstverlening zichtbaar wordt.

Rust in de tent

Als er geen bezwaartermijn open staat, kunnen we het UWV bijvoorbeeld verzoeken de werknemer opnieuw te beoordelen. De werknemer was bij de WIA-keuring destijds namelijk niet-duurzaam voor een bepaald percentage arbeidsongeschikt verklaard. Een paar jaar later kan hij of zij er natuurlijk heel anders voor staan. De uitkomst van de herbeoordeling is een nieuwe beslissing waartegen (weer) bezwaar mogelijk is. Staat er wel een bezwaartermijn open, dan beginnen we veelal met een haalbaarheidsonderzoek. Met het medische dossier van de betrokkene in de hand beoordelen we of de klachten mogelijk als duurzaam bestempeld kunnen worden. Zo ja, dan kan dat de weg vrijmaken naar een (hogere) IVA-uitkering. Dat ontslaat de werknemer bovendien van de re-integratieverplichtingen en brengt voor hem of haar meer (financiële) rust in de tent.

Herbeoordeling

Ook jij als werkgever hebt daar al snel flink profijt van, aangezien een IVA-uitkering niet ten laste komt van de gedifferentieerde premie. Gaan we van het positieve uit (en laten we dat vooral blijven doen), dan kan ook blijken dat de werknemer inmiddels juist voldoende in staat is om weer (volledig) aan de slag te gaan. In dat geval kunnen we een verzoek indienen voor herbeoordeling van het arbeidsongeschiktheidspercentage van minder dan 35%. Dat betekent einde uitkering en dus ook einde uitkeringslasten voor jou als werkgever. Afhankelijk van de uitkomsten van het vooronderzoek overleggen we of en welke vervolgstappen ondernomen worden. Blijkt een gegrond verzoek indienen geen haalbare kaart, dan blijft alles bij het oude.

Zitting

Zijn er wel mogelijkheden om een herbeoordeling te verzoeken voor een IVA-uitkering of een lager arbeidsongeschiktheidspercentage, dan overleggen we met jou in hoeverre dit wenselijk is. Mocht er na indienen van een verzoek een zitting nodig zijn voor uitsluitsel, kunnen wij jullie daarin vertegenwoordigen. Tot slot houden we de geldende bezwaar- en beroepstermijnen scherp in de gaten. Die verlopen namelijk vaak na zes weken. Kun jij wel wat juridische bijstand gebruiken in je contact met het UWV? Neem dan hier contact met ons op, of bel 070 – 26 45 004

Receptie: 070 - 26 00 156

Advieslijn: 070 - 20 45 092

Bel mij terug Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

close

Inschrijven voor ""

Annuleren
close

Neem contact met ons op

Of bel onze advieslijn T: 070 - 26 00 156