VCSW Digitaal
arrow_upward

Voorfinanciering loonkostenvoordeel en lage-inkomensvoordeel
Met ingang van 1 januari 2017 is de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) van kracht. De Wtl bestaat uit 3 regelingen voor werkgevers welke gefaseerd zijn ingevoerd.

Per 1 januari 2017 is het lage-inkomensvoordeel (LIV) ingegaan. Het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers vanaf 22 jaar in dienst hebben met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever. Per 1 januari 2018 is het jeugd-LIV ingegaan. Het jeugd-LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers omdat het minimumjeugdloon voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar per 1 juli 2017 is verhoogd. Het LIV wordt pas in september van het daaropvolgende jaar uitbetaald door de Belastingdienst.

Per 1 januari 2018 is de wet omtrent de toepassing van de premiekorting gewijzigd in het loonkostenvoordeel (LKV). Het LKV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. Er is ook een LKV voor werkgevers die werknemers herplaatsen in een nieuwe of aangepaste functie als deze werknemers arbeidsongeschikt zijn geworden.

Het grote verschil is dat de premiekorting per maand in de loonaangifte kon worden verrekend en indirect voor liquiditeit zorgt, terwijl het loonkostenvoordeel in september van het daaropvolgende jaar pas wordt uitbetaald door de Belastingdienst. Daarnaast geldt het LKV en LIV als onderhanden werk, hetgeen als winst meetelt in het jaarverslag en waarover vennootschapsbelasting, omzetbelasting en eventueel dividend wordt betaald. Hierdoor kunnen bedrijven hun (loon)kosten minder goed beheersen en er mogelijk liquiditeitsproblemen ontstaan.
Verder geldt voor het LKV een beperkte aanvraagtermijn van slechts 3 maanden voor het aanvragen van doelgroepverklaringen die verplicht zijn om aanspraak te doen op het LKV. Daarom is het nog belangrijker geworden om de volledige administratie tijdig op orde te hebben.

VCSW Digitaal
VCSW biedt met haar dienstverlening VCSW Zekerheid en haar platform VCSW Digitaal de oplossing voor haar klanten voor maximale benutting van de complexe sociale wet- en regelgeving. VCSW Digitaal communiceert met een API-koppeling met verschillende salarispakketten waarmee alle benodigde gegevens periodiek worden ingeladen. Hierdoor kan een personeelsinventarisatie snel worden opgestart en wordt een eventueel uitkeringsverleden van nieuw personeel direct in kaart gebracht zodat termijnen niet meer overschreden worden.

Voorfinanciering
In combinatie met VCSW Digitaal bieden wij een oplossing voor de periode dat organisaties “moeten wachten” tot dat het LIV, Jeugd-LIV en LKV uitbetaald wordt. Het betreft een voorfinanciering van zowel het resultaat dat op eigen initiatief is gerealiseerd als wat VCSW aanvullend heeft gevonden. Wij berekenen maandelijks de hoogte van alle financiële tegemoetkomingen waar een organisatie recht op heeft en betalen deze direct maandelijks uit. Er wordt een schatting gemaakt aan de hand van het aantal gewerkte uren en het uurloon van de werknemers. Op het moment dat de definitieve uitbetaling van de Belastingdienst plaatsvindt wordt het verschil verrekend.

Met de voorfinanciering behouden organisaties hun liquiditeiten en zorgt VCSW voor de uitvoering, controle, volledigheid en juistheid van de LIV, jeugd-LIV en LKV. Hierdoor wordt er optimaal gebruik gemaakt van de complexe sociale wet- en regelgeving zonder dat organisaties hier naar om hoeven te kijken.

Voorwaarden

Tijdlijn loonkostenvoordeel en uitbetaling

Voorbeeld berekening voorfinanciering

VCSW Zekerheid

  Per periode Per jaar
A Loonkostenvoordeel (LKV)   {{ money(resultCustomerLKV * 12) }}
B Lage-inkomensvoordeel (LIV)   {{ money(resultCustomerLIV * 12) }}
C Totaal LKV/LIV   {{ money(resultTotalLL) }} {{ money(resultTotalLL * 12) }}
D Voorfinanciering 90%   {{ money(resultTotalLL * .9) }} {{ money((resultTotalLL * .9) * 12) }}

Nacalculatie

    Per jaar
E Totaal uitbetaling september LKV+LIV {{ money(resultTotalLL * 12) }}
F Voorgefinanciering 90% {{ money((resultTotalLL * .9) * 12) }}
G Kosten kredietverstrekking 6% {{ money(((resultTotalLL * .9) * .06) * 12) }}
H Totaal verstrekking {{ money((((resultTotalLL * .9) * .06) * 12) + ((resultTotalLL * .9) * 12)) }}
I Resterend bedrag {{ money((resultTotalLL * 12) - ((((resultTotalLL * .9) * .06) * 12) + ((resultTotalLL * .9) * 12))) }}

*Aan bovengenoemd voorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend.

Receptie: 070 - 26 00 156

Advieslijn: 070 - 20 45 000

Bel mij terug Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

close

Inschrijven voor ""

Annuleren
close

Neem contact met ons op

Of bel onze advieslijn T: 070 - 26 00 156